Číselné soustavy v PHP

Od verze PHP 5.4 se už konečně může pracovat se všemi základními číselnými soustavami, přibyla totiž podpora binární soustavy. Dříve již byly podporovány: osmičková, desítková i šestnáctková soustava.

Jejich zápis v PHP je následující:

$int =  10 // Zápis v desítkové s.,  vypíše: 10
$int = 010 // Zápis v osmičkové s.,  vypíše: 8
$int = 0x10 // Zápis v šestnáctkové s., vypíše: 16
$int = 0b10 // Zápis v dvojkové s.,   vypíše: 2  - Až od PHP 5.4

Mezi soustavami můžete různě počítat, ale návratová hodnota jakéhokoli zápisu se automaticky převede do desítkové soustavy.

  // 255 + 8 => vypíše se 263
echo 0xFF + 010;

Paradoxně tak musíte při výpisu čísla soustavu funkcí převést z desítkové na tu, kterou chcete, i když jste ji použili při zápisu.

echo 0xFF;      // Vypíše: 255
echo dechex (0xFF); // Vypíše: ff
echo decbin (0xFF); // Vypíše: 11111111
echo decoct (0xFF); // Vypíše: 377

Sdílením článku mi pomůžete a uděláte mi velikou radost :)

Komentáře