Gephart 0.6 s novým designem a funkcemi

PHP

POZOR! Článek jsem napsal před více jak rokem, a tudíž už nemusí reflektovat můj nynější názor nebo může být zastaralý.

Po dlouhých měsících jsem vydal novou verzi svého frameworku s CRUD generátorem. Překopal jsem design a přidal jsem nové funkce. Budu ho zde srovnávat s verzí 0.4, protože 0.5 jsem zde úplně přeskočil.

Novinky

Request a response podle PSR-7

Gephart implementuje PSR-7, ale pracuje nezávisle na vlastní implementaci, lze využít jakoukoli jinou, která PSR-7 dodržuje. Díky tomu lze Gephart snadno použít i jako middleware.

blog.katuscak.cz/php-psr-7-http-messages
www.gephart.cz/dokumentace/master/zaklady/http.html

Fasády

Fasády slouží k jednoduššímu přístupu k nejpožívanějším službám.
Jde o jakýsi obal nad existující službou dostupný přes statickou třídu.

Například službu request dostupnou přes dependency injection kontejner
jako Psr\Http\Message\ServerRequestInterface lze získat snadněji než vytažením z kontejneru:

<?php

class DefaultController()
{
  public function __construct(\Psr\Http\Message\ServerRequestInterface $request)
  {
    $this->request = $request;
  }

  public function index()
  {
    $queryParams = $this->request->getQueryParams();
  }
}

A to použitím fasády Gephart/Framework/Facade/Request:

<?php

use Gephart/Framework/Facade/Request;

class DefaultController()
{
  public function index()
  {
    $queryParams = Request::getQueryParams();
  }
}

www.gephart.cz/dokumentace/master/zaklady/fasady.html

Generátor – Typy položek lze rozšířit

Jednotlivé typy jako třeba „text“, „bool“, „textarea“ jsou reprezentovány samostatnými objekty a lze pomocí eventu „Admin\Generator\Service::HOOK_EVENT“ přidávat další dle osobních potřeb.

Nejprve tedy vytvoříte vlastní typ. Například:

<?php # /src/App/My/MyType.php

namespace App\My;

use Admin\Generator\Type\TypeInterface;

final class MyType implements TypeInterface
{
  public function getName(): string
  {
    return "my-custom-type";
  }

  public function getEntityProperty(): string
  {
    return <<<EOL
  /**
   * @var string
   *
   * @ORM\Type TEXT
   * @ORM\Column {{ item.slug }}
   * @ORM\Translatable
   */
  private \${{ item.slug }} = "";
  
EOL;

  }

  public function getEntityMethods(): string
  {
    return <<<EOL
  /**
   * @return string
   */
  public function get{{ item.slugInCamel }}(): string
  {
    return \$this->{{ item.slug }};
  }

  /**
   * @param string \${{ item.slug }}
   */
  public function set{{ item.slugInCamel }}(string \${{ item.slug }})
  {
    \$this->{{ item.slug }} = \${{ item.slug }};
  }
  
EOL;
  }

  public function getSet(): string
  {
    return <<<EOL
    \${{ module.slugSingular }}->set{{ item.slugInCamel }}(\$data["{{ item.slug }}"]);
EOL;
  }

  public function getForm(): string
  {
    return <<<EOL
      <div class="form-group">
        <label for="form_edit_{{ item.slug }}">{{ item.name }}</label>
        <textarea class="form-control" name="{{ item.slug }}" rows="10" id="form_edit_{{ item.slug }}">{{ "{{" }} {{ module.slugSingular }}.{{ item.slugInCamel }} {{ "}}" }}</textarea>
      </div>
EOL;

  }

  public function getShow(): string
  {
    return <<<EOL
            {{ "{{" }} {{ module.slugSingular }}.{{ item.slugInCamel }} {{ "}}" }}
EOL;

  }

  public function getPriority(): int
  {
    return 500;
  }
}

Následně odchytit event a vlastní typ zaregistrovat:

<?php # /src/App/My/MyListener.php

namespace App\My;

use Admin\Generator\Service\Types;
use Gephart\EventManager\Event;
use Gephart\EventManager\EventManager;

class MyListener
{

  public function __construct(EventManager $event_manager)
  {
    $event_manager->attach(Types::HOOK_EVENT, [$this, "registerMyType"]);
  }

  public function registerMyType(Event $event)
  {
    $types = $event->getParam("types");
    $types[] = MyType::class;
    $event->setParams(["types" => $types]);
  }
}

V poslední řadě nelze zapomenout listener odchytávají funkci zaregistrovat:

<?php # /web/index.php

use Gephart\Framework\Kernel;
use Gephart\Http\RequestFactory;

include_once __DIR__ . "/../vendor/autoload.php";

$request = (new RequestFactory())->createFromGlobals();

$kernel = new Kernel($request);

$kernel->registerServices([
  \App\My\MyListener::class
]);

$response = $kernel->run();
echo $kernel->render($response);

Generátor – Položky jako povinné a zobrazené v záhlaví tabulek

Význam je jednoduchý. Ve formuláři bude položka jako „required“ pokud bude povinná. Při zvolení zobrazení v záhlaví tabulek se ve výpisu tata položka zobrazí hned bez rozkliku do editace přímo v tabulce s daty.

Design

Z původní verze:

Na tento vzhled:

Znáte někoho, komu by článek mohl pomoct? Zasdílejte mu ho :)

Komentáře