SOLID principy – 1. díl: Princip jedné odpovědnosti

PHP

POZOR! Článek jsem napsal před více jak rokem, a tudíž už nemusí reflektovat můj nynější názor nebo může být zastaralý.

Video (1:26)

Princip jedné odpovědnosti (Single Responsibility Principle) je první z pěti principů SOLID (právě to S).

Jde o metodu, díky které se kód stává přehlednějším a srozumitelnější. Říká třídě, že je zodpovědná pouze za jednu jedinou věc.

Mám zde například třídu Person, která se uchovává data osoby, ale také validuje email. Což je právě ta věc, která by dle tohohle principu měla být samostatně.

<?php

class Person
{
  private $name;
  private $email;

  public function getName(): string
  {
    return $this->name;
  }

  public function setName(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function getEmail(): string
  {
    return $this->email;
  }

  public function setEmail(string $email)
  {
    if ($this->validateEmail($email)) {
      $this->email = $email;
    }
  }

  private function validateEmail(string $email): bool
  {
    if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      return true;
    } 
    
    throw new InvalidArgumentException("Email is not valid email");
  }
}

Řešením zde může být to, že se bude požadovat konkrétní typ pro email.

Vytvoříme třídu Email, která bude ihned při inicializaci validovat vstup. V konstruktoru proběhne validace. Následně ve třídě Person můžeme vyžadovat typ Email a budeme mít jistotu, že email vždy prošel validací.

<?php

class Person
{
  private $name;
  private $email;

  public function getName(): string
  {
    return $this->name;
  }

  public function setName(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function getEmail(): Email
  {
    return $this->email;
  }

  public function setEmail(Email $email)
  {
    $this->email = $email;
  }
}

class Email
{
  private $email;

  public function __construct(string $email)
  {
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      throw new InvalidArgumentException("Email is not valid email");
    }

    $this->email = $email;
  }

  public function __toString()
  {
    return $this->email;
  }
}

Znáte někoho, komu by článek mohl pomoct? Zasdílejte mu ho :)

Komentáře