Získání dat z registru ARES

PHP

POZOR! Článek jsem napsal před více jak rokem, a tudíž už nemusí reflektovat můj nynější názor nebo může být zastaralý.

Pokud potřebuje získat data o ekonomických subjektech na základě IČ, určitě se vám bude hodit následující třída, kterou jsem pro tyto potřeby navrhl. Sám ji v jednom programu používám.

Použití třídy je jednoduché:

$ares = new ARES(13245678); // Zadáte IČ
$data = $ares->getData();  // Získáte array s daty

Třída vrací data v tomto formátu:

Array
(
  [name] => Jméno subjektu
  [address] => Ulice 12\n Město
  [ic] => 12345678
  [dic] => CZ12345678
  [type] => PO
)

$data[‚type‘] je buďto PO (právnická osoba) nebo FO (fyzická osoba).

Kód trídy:


 * @license Creative Commons 3.0 
 */

class ARES 
{
  /** @var string */
  private $ares_url = 'http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?jazyk=cz&maxpoc=1&ico=';
  
  /** @var int */
  private $ic;
  
  /**
   * @param int $ic IČ of subject 
   */
  public function __construct ($ic)
  {
    $this->ic = (int) $ic;
  }
  
  /**
   * @return array Data
   */
  public function getData () {
    $url = $this->ares_url . $this->ic;
    $xml = $this->getXML($url);
    if ($this->ic == $this->getIcFromXML($xml)) {
      return array (
        'name' => $this->getAddressFromXML($xml),
        'address' => $this->getNameFromXML($xml),
        'ic' => $this->ic,
        'dic' => $this->getDicFromXML($xml),
        'type' => $this->getTypeFromXML($xml)
      );
    }
    return false;
  }
  
  /** 
   * @param string $xml
   * @return string 
   */
  private function getDicFromXML ($xml)
  {
    $pattern = '/dic=([0-9]*)<\/dtt:p_dph>/';
    preg_match($pattern, $xml, $matches);
    return isset($matches[1])?'CZ'.$matches[1]:false;
  }
  
  /** 
   * @param string $xml
   * @return string 
   */
  private function getTypeFromXML ($xml)
  {
    $pattern = '/([0-9]{3})<\/dtt:pf>/';
    preg_match($pattern, $xml, $matches);
    if (isset($matches[1])) {
      return ($matches[1]>=111)?'PO':'FO';
    }
    return false;
  }
  
  /** 
   * @param string $xml
   * @return string 
   */
  private function getIcFromXML ($xml)
  {
    $pattern = '/([0-9]*)<\/dtt:ico>/';
    preg_match($pattern, $xml, $matches);
    return isset($matches[1])?$matches[1]:false;
  }
  
  
  /** 
   * @param string $xml
   * @return string 
   */
  private function getAddressFromXML ($xml)
  {
    $pattern = '/(.*)<\/dtt:ojm>/';
    preg_match($pattern, $xml, $matches);
    return isset($matches[1])?$matches[1]:false;
  }
  
  /** 
   * @param string $xml
   * @return string 
   */
  private function getNameFromXML ($xml)
  {
    $pattern = '/(.*)<\/dtt:jmn>/';
    preg_match($pattern, $xml, $matches);
    return isset($matches[1])?$this->createNormalAddress($matches[1]):false;
  }
  
  /** 
   * @param string $address
   * @return string 
   */
  private function createNormalAddress ($address)
  {
    $address = explode(',', $address);
    krsort($address);
    return implode("\n", $address);
  }
  
  /** 
   * @param string $url 
   * @return string 
   */
  private function getXML ($url) {
    return file_get_contents($url);
  }
}

Znáte někoho, komu by článek mohl pomoct? Zasdílejte mu ho :)

Komentáře