SOLID principy – 5. díl: Princip obrácení zavislostí

Video (1:29)

Definice říká, že:

A. Moduly vyšší úrovně by neměly záviset na modulech nižší úrovně. 
Oboje by mělo být  závislé na abstrakci.

B. Abstrakce by neměla záviset na detailech. 
Detaily by měly záviset na abstrakci.

De facto můžeme říct, že byste téměř vždy měli záviset na abstrakci a nikoli na konkrétní implementaci.

Continue reading “SOLID principy – 5. díl: Princip obrácení zavislostí” »

Číst celé

SOLID principy – 1. díl: Princip jedné odpovědnosti

Video (1:26)

Princip jedné odpovědnosti (Single Responsibility Principle) je první z pěti principů SOLID (právě to S).

Jde o metodu, díky které se kód stává přehlednějším a srozumitelnější. Říká třídě, že je zodpovědná pouze za jednu jedinou věc.

Mám zde například třídu Person, která se uchovává data osoby, ale také validuje email. Což je právě ta věc, která by dle tohohle principu měla být samostatně.

Continue reading “SOLID principy – 1. díl: Princip jedné odpovědnosti” »

Číst celé