Gutenberg: Jak vytvořím vlastní blok?

WordPress

POZOR! Článek jsem napsal před více jak rokem, a tudíž už nemusí reflektovat můj nynější názor nebo může být zastaralý.

Gutenberg je nový editor obsahu pro WordPress. Momentálně pracuji na projektu, kde pro něj vytvářím i vlastní editační bloky, tak se chci podělit o nějaký mustr, kde lze editovat text a obrázek.  Jednotlivé kroky popíšu. Celý kód jsem dal na Github: github.com/MichalKatuscak/gutenberg-blocks/

1) Vytvořit plugin

V první kroku si vytvořím plugin, který do Gutenberga bude bloky „přidávat“. Slouží de facto jen k registraci JavaScriptu a CSS stylu pro blok v editoru a CSS pro vykreslení bloku.

/wp-content/plugins/katuscak-gutenberg/katuscak-gutenberg.php

<?php
/*
Plugin Name: Katuscak Gutenberg Blocks
Description: Gutenberg plugin with awesome blocks
Author: Michal Katuščák
Version: 0.1
Author URI: https://www.katuscak.cz/
*/

function katuscak_gutenberg_block_editor_assets() {
  wp_enqueue_script(
    'katuscak-gutenberg/blockquote-with-image-editor',
    plugins_url("/build/index.js",__FILE__),
    ['wp-blocks', 'wp-editor', 'wp-element']
  );

  wp_enqueue_style(
    'katuscak-gutenberg/blockquote-with-image-editor',
    plugins_url("/gutenberg/blocks/blockquote-with-image/editor.css",__FILE__),
    ['wp-edit-blocks']
  );
}

add_action('enqueue_block_editor_assets', 'katuscak_gutenberg_block_editor_assets');

function katuscak_gutenberg_block_assets() {
  if (!is_admin()) {
    wp_enqueue_style(
      'katuscak-gutenberg/blockquote-with-image',
      plugins_url('/gutenberg/blocks/blockquote-with-image/view.css', __FILE__)
    );
  }
}

add_action('enqueue_block_assets', 'katuscak_gutenberg_block_assets');

2) Instalace @wordpress/scripts

Ve složce s pluginem s nainstaluji npm balík @wordpress/scripts, který má vše potřebné pro kompilaci JavaScriptu. Celý Gutenberg je především JavaScript, takže i blok jako takový bude napsaný v něm.

$ npm init
$ npm install --save-dev --save-exact @wordpress/scripts

Poté si do package.json přidám sekci skriptů, takže celý package.json bude vypadat následovně:

{
 "name": "katuscak-gutenberg",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "block.js",
 "dependencies": {},
 "devDependencies": {
  "@wordpress/scripts": "^3.1.0"
 },
 "scripts": {
  "start": "wp-scripts start",
  "build": "wp-scripts build"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

Existuje i jednodušší cesta, kdy žádný JavaScript nekompilujete, ale osobně takový JavaScript psát nechci a raději si dám jednou práci s nastavení npm, abych ji měl následně více jednodušší.

3) Samotný blok

Blok jako takový se skládá ze 3 částí:

 1. Hlavní JavaScript,
 2. CSS k editoru,
 3. CSS k zobrazení bloku (myšleno na frontendu).

Hlavní JavaScript

Blok, který vytvářím bude citace s obrázkem na pozadí.

V bloku definuji 2 RichText elementy, jeden pro citaci samotnou a druhý pro autora. Pro zvolení obrázku na pozadí jsem použil <InspectorControls>, abych přidal tlačítko do pravého bloku s nástroji. Výborným zdrojem toho, co vše je možné je dokumentace.

/wp-content/plugins/katuscak-gutenberg/gutenberg/blocks/blockquote-with-image/view.css

const {registerBlockType} = wp.blocks;
const {RichText, MediaUpload, InspectorControls} = wp.editor;

const block = registerBlockType('katuscak-gutenberg/blockquote-with-image', {
  title: 'Citace s obrázkem na pozadí',
  icon: 'format-image',
  category: 'layout',

  attributes: {
    textString: {
      type: 'array',
      source: 'children',
      selector: 'p'
    },
    authorString: {
      type: 'array',
      source: 'children',
      selector: 'footer'
    },
    backgroundImage: {
      type: 'string',
      default: null
    }
  },

  edit(props) {
    const {setAttributes, attributes, className} = props;
    const {backgroundImage} = props.attributes;

    function onTextChange(changes) {
      setAttributes({
        textString: changes
      });
    }

    function onAuthorChange(changes) {
      setAttributes({
        authorString: changes
      });
    }

    function onImageSelect(imageObject) {
      setAttributes({
        backgroundImage: imageObject.sizes.full.url
      })
    }

    return ([
      <InspectorControls>
        <div>
          <h2>Vyberte obrázek na pozadí:</h2>
          <MediaUpload
            onSelect={onImageSelect}
            type="image"
            value={backgroundImage} // make sure you destructured backgroundImage from props.attributes!
            render={({open}) => (
              <button onClick={open} className="components-button editor-post-featured-image__toggle">
                Zvolit obrázek
              </button>
            )}
          />
        </div>
      </InspectorControls>,

      <blockquote className={className}
         style={{
           backgroundImage: `url('${backgroundImage}')`,
           backgroundPosition: 'center center',
           backgroundSize: 'cover'
         }}>
        <RichText
          tagName="p"
          className="content"
          value={attributes.textString}
          onChange={onTextChange}
          placeholder="Zde napište text citace"
        />
        <RichText
          tagName="footer"
          className="content"
          value={attributes.authorString}
          onChange={onAuthorChange}
          placeholder="Zde napište autora citace"
        />
      </blockquote>
    ]);
  },

  save(props) {

    const {attributes, className} = props;
    const {backgroundImage} = props.attributes;

    return (
      <blockquote className={className}
         style={{
           backgroundImage: `url('${backgroundImage}')`,
           backgroundPosition: 'center center',
           backgroundSize: 'cover'
         }}>
        <RichText.Content
          tagName="p"
          className="content"
          value={attributes.textString}
        />
        <RichText.Content
          tagName="footer"
          className="content"
          value={attributes.authorString}
        />
      </blockquote>
    );
  }
});

export {block}

Kromě hlavního JavaScriptu mám ještě jeden, kterým si je spojuji (ve chvíli, když jich je více, zde uvádím pouze jeden). Právě tento JavaScript je totiž kompilován do „build/index.js“, který v PHP pluginu uvádím:

/wp-content/plugins/katuscak-gutenberg/src/index.js

import "../gutenberg/blocks/blockquote-with-image/editor"

Styl bloku pro editor:

/wp-content/plugins/katuscak-gutenberg/gutenberg/blocks/blockquote-with-image/editor.css

.wp-block-katuscak-gutenberg-blockquote-with-image {
  margin: 0;
  padding: 1rem;
  text-align: center;
}

.wp-block-katuscak-gutenberg-blockquote-with-image p {
  font-size: 1.4rem;
  font-style: italic;
}

.wp-block-katuscak-gutenberg-blockquote-with-image footer {
  margin-top: .5rem;
  font-size: .8rem;
}

Styl bloku pro zobrazení (zde jej mám stejný jako pro editor):

/wp-content/plugins/katuscak-gutenberg/gutenberg/blocks/blockquote-with-image/view.css

.wp-block-katuscak-gutenberg-blockquote-with-image {
  margin: 0;
  padding: 1rem;
  text-align: center;
}

.wp-block-katuscak-gutenberg-blockquote-with-image p {
  font-size: 1.4rem;
  font-style: italic;
}

.wp-block-katuscak-gutenberg-blockquote-with-image footer {
  margin-top: .5rem;
  font-size: .8rem;
}

4) Kompilace JavaScriptu

V adresáři s pluginem stačí nechat spuštěné npm a budou se Vám úpravy automaticky kompilovat:

$ npm start

A následně pro produkci (jelikož kód bude i minifikován):

$ npm run build

5) Aktivace pluginu

Je potřeba nezapomenout plugin i aktivovat :)

6) Použití

 

V databázi je potom blok uložen jeden za druhým přímo ve „wp_posts“ v tomhle stylu:

<!-- wp:katuscak-gutenberg/blockquote-with-image {"backgroundImage":"http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/test.png"} -->
<blockquote class="wp-block-katuscak-gutenberg-blockquote-with-image" style="background-image:url('http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/test.png');background-position:center center;background-size:cover">
  <p class="content">Text citace</p>
  <footer class="content">Autor citace</footer>
</blockquote>
<!-- /wp:katuscak-gutenberg/blockquote-with-image -->

 

Celý kód najdete i na Githubu: github.com/MichalKatuscak/gutenberg-blocks/

Znáte někoho, komu by článek mohl pomoct? Zasdílejte mu ho :)

Komentáře