SOLID principy – 1. díl: Princip jedné odpovědnosti

Video (1:26) Princip jedné odpovědnosti (Single Responsibility Principle) je první z pěti principů SOLID (právě to S). Jde o metodu, díky které se kód stává přehlednějším a srozumitelnější. Říká třídě, že je zodpovědná pouze za jednu jedinou věc. Mám zde například třídu Person, která se uchovává data osoby, ale také validuje email. Což je právě […]

Číst celé