SOLID principy – 1. díl: Princip jedné odpovědnosti

Publikováno PHP

Video (1:26)

Princip jedné odpovědnosti (Single Responsibility Principle) je první z pěti principů SOLID (právě to S).

Jde o metodu, díky které se kód stává přehlednějším a srozumitelnější. Říká třídě, že je zodpovědná pouze za jednu jedinou věc.

Mám zde například třídu Person, která se uchovává data osoby, ale také validuje email. Což je právě ta věc, která by dle tohohle principu měla být samostatně.

Continue reading “SOLID principy – 1. díl: Princip jedné odpovědnosti” »

Číst celé

PHP: PSR-7 (HTTP messages)

Publikováno PHP

Velmi mne zasáhla přednáška PHP, PSR-7 a mírné immutability v mezích zákona na WebExpo 2017. Líbí se mi přístup, že existuje jeden HTTP požadavek, který může (díky standardizaci) zpracovat více aplikací/frameworků za sebou, ať už prostřednictvím middleware (jehož standard ještě není schválen) nebo jakkoli jinak. Podle mě to také velmi usnadňuje přepis aplikace do nového frameworku.
Continue reading “PHP: PSR-7 (HTTP messages)” »

Číst celé

PHP: Kolekce

Publikováno PHP

Kolekce jako datovou strukturu můžete znát z různých jazyků, ale v PHP standardně obsažená není. Jedná se de facto o pole na steroidech, které mají výhodu například v tom, že mohou mít omezený typ hodnot.

Existují hotové knihovny například od Laravelu, ale abyste mohli použít čistě jen kolekce, potřebujete celou knihovnu illuminate/support s dalšími závislostmi, případně můžete použít neoficiální tightenco/collect, která má pouze onu část s kolekcemi. Existují samozřejmě i další knihovny, které kolekce implementují, ale mají spoustu metod, které nepotřebuji, proto jsem si vytvořil malou vlastní. Continue reading “PHP: Kolekce” »

Číst celé

Kvalita kódu

Publikováno PHP, Programování

Jak jsem sliboval v minulém článku, tak dnes se rozepíšu více o tom, proč a jak kontroluji kvalitu kódu. Pozor na jednu věc, a to že kvalita kódu není to samé jako kvalita softwaru (jak si často programátoři myslí), ale je to pouze jedna z částí.

Kvalita softwaru je závislá především na její definici. Například norma ISO/IEC 9126:1991 (sic starší, avšak stále použitelná) udává  šest charakteristik: Continue reading “Kvalita kódu” »

Číst celé