WordPress

WordPress – Změna domény v databázi

Nejspíš to někteří z Vás znají: když je potřeba migrovat z domény na doménu, je potřeba v databázi provést pár SQL dotazů, které změní URL webu všude, kde by mohla být:

UPDATE wp_options SET option_value = 
replace(option_value, 'http://www.old.cz', 'http://www.new.cz') 
WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET guid = 
replace(guid, 'http://www.old.cz','http://www.new.cz');

UPDATE wp_posts SET post_content = 
replace(post_content, 'http://www.old.cz', 'http://www.new.cz');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = 
replace(meta_value, 'http://www.old.cz', 'http://www.new.cz');

Vytvořil jsem jednoduchý nástroj, který SQL dotazy vygeneruje přímo pro zadané URL adresy: tools.katuscak.cz/migrace.php

Číst celé

WordPress – Pozor na funkci get_comments

Funkce get_comments(), pomocí které získáte komentáře pro zobrazení v šabloně, má takový menší chyták, a to, že ve výchozím nastavení vrací všechny komentáře, i přesto, že nebyly ještě schválené! Tohle beru jako chybu. Když na to omylem pozapomenete, máte zaděláno na problém. Je nutno, pokud chcete získat pouze schválené komentáře, nastavit v parametrech status approve:

get_comments(["status"=>"approve"]);

Číst celé