Minifikujte HTML, CSS a JavaScript

JavaScript Webdesign

POZOR! Článek jsem napsal před více jak rokem, a tudíž už nemusí reflektovat můj nynější názor nebo může být zastaralý.

Ze zkušeností doporučuji použít kvůli dvou důvodům:

 • zmenšíte tím přenášená data
 • a zbavíte se mnoha HTTP requestů.


Používám pro tyto účely Grunt s balíčky grunt-contrib-htmlmin, grunt-contrib-cssmin, grunt-contrib-uglify
(minifikuje JavaScript) a grunt-contrib-watch (sleduje změny souborů, okamžitě provádí operace pro minifikace a také sám díky livereloadu refreshne stránku).

Následující Gruntfile je ukázkou použití výše zmíněných balíčků:

module.exports = function(grunt) {

  grunt.initConfig({
    htmlmin: {                 
      dist: {             
        options: {      
          removeComments: true,
          collapseWhitespace: true
        },
        files: {            
          'index.html': 'source.html',   // 'destination': 'source'
        }
      }
    },
    cssmin: {
      options: {
        shorthandCompacting: false,
        roundingPrecision: -1
      },
      target: {
        files: {
          'dist/style.min.css': ['css/*.css']
        }
      }
    },
    uglify: {
      options: {
        mangle: false
      },
      target: {
        files: {
          'dist/script.min.js': ['js/*.js']
        }
      }
    },
    watch: {
      options: {
        // Start a live reload server on the default port 35729
        livereload: true,
      },
      htmls: {
        files: ['source.html'],
        tasks: ['htmlmin'],
      },
      styles: {
        files: ['css/*.css'],
        tasks: ['cssmin'],
      },
      scripts: {
        files: ['js/*.js'],
        tasks: ['uglify'],
      },
    },
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-htmlmin');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-cssmin');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');

  // Default task(s).
  grunt.registerTask('default', ['htmlmin', 'cssmin', 'uglify', 'watch']);

};

Pro okamžité použití můžete stáhnout můj projekt z GitHubu a pouze spustit (pokud už máte nainstalovaný Node.JS) dva příkazy v konzoli (první pro nainstalování balíčků a další pro spuštění Grunta:

npm install
grunt

Znáte někoho, komu by článek mohl pomoct? Zasdílejte mu ho :)

Komentáře