PHP funkce password_hash()

Publikováno PHP

PHP od verze 5.5 bude obsahovat novou užitečnou funkci, která vytváří hash hesla: password_hash().

Její použití je jednoduché:

$options = [
    'cost' => 7,
    'salt' => 'Tajny salat v hashi...',
];
echo password_hash("tajneheslo", PASSWORD_BCRYPT, $options)."\n";

Salt musí mít vždy 22 znaků.

Výstupen je hash: $2y$07$VGFqbnkgc2FsYXQgdiBoYOojvpDZsWNyJXW9HjlyFJZPIjNvlP9DS

Následnou verifikaci hesla provedeme taktéž novou funkcí password_verify()


Komentáře