JSON

Jak na práci s JSON

Pokud vidíte zkratku JSON (JavaScript Object Notation – JavaScriptový objektový zápis), vězte, že dle Wikipedie se jedná o: „… způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována objektech.“

Číst celé