PHP

SOLID principy – 5. díl: Princip obrácení zavislostí

Video (1:29) Definice říká, že: A. Moduly vyšší úrovně by neměly záviset na modulech nižší úrovně. Oboje by mělo být závislé na abstrakci. B. Abstrakce by neměla záviset na detailech. Detaily by měly záviset na abstrakci. De facto můžeme říct, že byste téměř vždy měli záviset na abstrakci a nikoli na konkrétní implementaci.

Číst celé

SOLID principy – 1. díl: Princip jedné odpovědnosti

Video (1:26) Princip jedné odpovědnosti (Single Responsibility Principle) je první z pěti principů SOLID (právě to S). Jde o metodu, díky které se kód stává přehlednějším a srozumitelnější. Říká třídě, že je zodpovědná pouze za jednu jedinou věc. Mám zde například třídu Person, která se uchovává data osoby, ale také validuje email. Což je právě […]

Číst celé

PHP: PSR-7 (HTTP messages)

Velmi mne zasáhla přednáška PHP, PSR-7 a mírné immutability v mezích zákona na WebExpo 2017. Líbí se mi přístup, že existuje jeden HTTP požadavek, který může (díky standardizaci) zpracovat více aplikací/frameworků za sebou, ať už prostřednictvím middleware (jehož standard ještě není schválen) nebo jakkoli jinak. Podle mě to také velmi usnadňuje přepis aplikace do nového […]

Číst celé