JavaScript

Jak začít s CoffeeScriptem

Co je to CoffeeScript?

CoffeeScript je jazyk, který se kompiluje do JavaScriptu (stejně jako LESS do CSS), a to dvěma způsoby:

 1. Napíšete kód v CoffeeScriptu, který na svém serveru zkompilujete a na web dáte kód až v JavaScriptu
 2. Dáte na web kompilátor napsaný v JavaScriptu a vedle toho kód v CoffeeScriptu, který se bude kompilovat až u klienta

Nyní se budu zabývat pouze tou druhou variantou.
Continue reading “Jak začít s CoffeeScriptem” »

Číst celé

Číselné soustavy v JavaScriptu

Tento článek navazuje na předchozí Číselné soustavy v PHP.

Zápis v různých číselných soustavách je v JavaScriptu stejný jako v PHP s tím rozdílem, že není možný zápis binárních čísel.

int =  10 // Zápis v desítkové s.,  vypíše: 10
int = 010 // Zápis v osmičkové s.,  vypíše: 8
int = 0x10 // Zápis v šestnáctkové s., vypíše: 16

Návratová hodnota je stejně jako v jiných jazycích v desítkové soustavě.

   // 255 + 8 => vypíše se 263
alert( 0xFF + 010 );

Pokud chcete převést číslo na jinou soustavu, budete ji muset konvertovat na text funkcí toString() jejíž parametr určuje výstupní číselnou soustavu.

alert( 0xFF );         // Vypíše: 255
alert( (0xFF).toString(16) ); // Vypíše: ff
alert( (0xFF).toString(2) );  // Vypíše: 11111111
alert( (0xFF).toString(8) );  // Vypíše: 377

Číst celé